ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

REKRUTACJA TRWA- NIE ZWLEKAJ... ZAPRASZAMY!

REKRUTACJA III

UWAGA!!!
Ostatnie wolne miejsca do klasy II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w systemie zaocznym (zajęcia w weekendy co 2 tygodnie).
Zapraszamy absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej oraz branżowej szkoły I stopnia. Pamiętaj, w tym roku szkolnym masz ostatnią szansę na zdobycie średniego wykształcenia w 2 lata !!! Od roku szkolnego 2021/2022 nauka w liceum ogólnokształcącym będzie trwała 4 lata.
Przyjdź, czekamy na Ciebie !


WCIĄŻ CZEKAMY NA CIEBIE!

Inauguracja roku szkolnego 2020/21

1 września rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Inauguracja , ze względu na trwającą pandemię, nie będzie miała uroczystego charakteru. Przypominamy o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa epidemicznego: zachowania odległości 1,5 m od najbliższej osoby i zakładaniu maseczek w przestrzeni publicznej.

Poniżej podajemy harmonogram spotkań z wychowawcami:
Godz. 9.00- kl. II A- sala 200 – p. P. Nawacki
                    kl. II B- sala 102 – p. B. Niechwiadowicz

Godz. 9.15- kl. II C- sala 104- p. E. Tymczak
                    Kl. II D- sala 202- p. U. Bocian

Godz. 9.30- kl. II E- sala 409- p. E. Lubarska
                    kl. III A –sala 201- p. M. Barabasz-Kliszcz
                    kl. III C- sala – sala 13- p. W. Burzyńska

Godz. 10.00 –kl. II F- siłownia- p. T. Kosicki
                     Kl. IV A- sala 103
                     Kl. IV B- sala 105

Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas I o godz. 11.30 na szkolnym boisku. Po części ogólnej odbędą się spotkania z wychowawcami wg planu:

  • Kl. I A (technik budownictwa+ technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)- sala 410-p. M. Mitłaszewska
  • Kl. I B ( technik usług fryzjerskich) –sala 10- p. A. Durmaj
  • Kl. I C- (branżowa szkoła I stopnia)- sala 101- p. D. Kulczyńska

Zapraszamy!

Mimo trwających wakacji przystępujemy do akcji- "Podaruj wiersz". Przepisz odręcznie i podaruj utwór wybranej osobie.

Gest ofiarowania słów poezji jest gestem na wskroś ludzkim, że może być formą życzliwej współobecności, może dać duchowe wsparcie, nieść pociechę, podtrzymywać nadzieję. Rusza 2. edycja ogólnopolskiej akcji "Podaruj wiersz".

Jak wziąć w niej udział?
Zbigniew Herbert pisał listy-wiersze do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów, do osób, które cenił (niektóre z tych listów znalazły się następnie w książkach poety i należą do najprzenikliwszych i najmocniej poruszających jego utworów). Ten gest pisarza – gest ofiarowania komuś autografu wiersza – jest inspiracją dla akcji "Podaruj wiersz".
Jak przystąpić do akcji?
Deklaracje wzięcia udziału w akcji, a także materiały ilustrujące przebieg akcji przyjmować będą koordynatorki przedsięwzięcia: Magdalena Szymczyk-Bliźniuk, Monika Czapka / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

"Wolontariuszy biorących udział w akcji chcemy zaprosić do odręcznego przepisania wybranego przez siebie wiersza i ofiarowania tego przepisanego wiersza komuś, o kim myślą, że będzie to dla niego ważne. W ten sposób staramy się zachęcać uczestników akcji do spojrzenia na wiersz jako dar, który można ofiarować wybranej osobie, przepisując go na przygotowanej przez nas karcie papeterii" - czytamy na stronie organizatora.

Gest ofiarowania słów poezji jest gestem na wskroś ludzkim, że może być formą życzliwej współobecności, może dać duchowe wsparcie, nieść pociechę, podtrzymywać nadzieję. Dlatego uczestników akcji zachęca się, by osób, którym podarują wiersz, poszukali nie tylko w swoim najbliższym otoczeniu (w rodzinie, wśród przyjaciół, sąsiadów, bliższych i dalszych znajomych), ale również tam, gdzie słowo właściwie użyte jest najbardziej potrzebne – w domach pomocy społecznej, domach seniora, domach dziecka, świetlicach środowiskowych, noclegowniach dla bezdomnych etc. (organizatorzy zachęcają też, by ofiarowaniu wiersza towarzyszyło odczytanie go tym, którzy sami mogą mieć problem z przeczytaniem odręcznie przepisanego tekstu – dotyczy to zwłaszcza osób starszych i małych dzieci oraz osób z różnego rodzaju dysfunkcjami percepcji).
Akcja "Podaruj wiersz" ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak po¬myślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako "słowa właściwie użytego", do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.
Podstawowe działanie w ramach akcji sprowadza się do czterech kroków:

  1. sięgnięcie po książkę z wierszami (w domu lub w bibliotece)
  2. wybranie jednego z nich
  3. odręczne przepisanie wybranego wiersza
  4. podarowanie go komuś – przepisanego na karcie papeterii lub w formie "cyfrowego dyptyku": fotografii karty z przepisanym odręcznie wierszem i pliku audio z nagranym odczytaniem przepisanego wiersza.

Ta prosta forma, skłania do uważnego wybrania wiersza i wzięcia odpowiedzialności za swój wybór. Sprawia też, że czytanie zostaje przedłużone w akcie przepisania (i głośnego odczytania) wiersza, a następnie ofiarowania go komuś konkretnemu, co z kolei akcentuje wartość (dar) zarówno poezji, jak i takiej lektury, która nie kończy się wraz z ostatnią kropką, ale przekłada się na działanie w sferze najbardziej fundamentalnych relacji międzyludzkich (podarowanie innym – potrzebującym, samotnym – swojego czasu, swojej wrażliwości i realnej obecności, której formą jest odręczne przepisanie wiersza, ofiarowanie go i – jeśli trzeba – głośne odczytanie).
Organizatorzy przygotowali specjalną kartę papeterii "Podaruj wiersz", na której można odręcznie przepisać wybrany przez siebie utwór, by następnie taką kartę z przepisanym wierszem (lub jej fotografię wraz z nagraniem audio) podarować wybranej osobie. Karty te będą rozesłane do placówek uczestniczących w akcji a tym samym również do chętnych osób z naszej szkoły, które zechcą wziąć udział w akcji, Jednocześnie na stronie akcji: podarujwiersz.pl oraz na facebookowym profilu Fundacji: @Herbert.Pan.Cogito zamieszczono elektroniczną wersję karty, którą można pobrać i samodzielnie wydrukować.
Przebieg akcji "Podaruj wiersz" relacjonowany będzie w sieci, głównie poprzez stronę internetową podarujwiersz.pl oraz na profilu @Herbert.Pan.Cogito na Facebooku.

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY ( -NA) , DAJ ZNAĆ NA LIBRUSIE LUB NAPISZ NA E-MAIL SZKOŁY ( U.Szulc - Zacharzewska).