ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

Biuletyn informacji publicznej Informacje rodo Dziennik elektroniczny Facebook Kontakt

Staże

Staże

Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego bierze udział w projekcie
„Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2 RPO WP 2014-2020). Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego - Departament Edukacji i Sportu.
Uczniowie naszej szkoły w ramach projektu najchętniej korzystają z możliwości uczestniczenia w stażach zawodowych u pracodawców.
Bierze w nich udział około 200 osób.
Na czas stażu uczniom jest zapewniona m.in. opieka pracowników zakładu, a także szkolenie BHP i ppoż, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od NNW.

Młodzież przepracowała dp tej pory u pracodawców 150 godzin i otrzymała wynagrodzenie w wysokości 900 zł. Firmy, które cieszyły się największym powodzeniem wśród stażystów to: Markos, ENGIE EC Słupsk, Wodociągi Słupsk.

Uczniowie naszej szkoły w ramach tego przedsięwzięcia mieli możliwość:

  • uczestniczenia w kursach nadających nowe kwalifikacje zawodowe, np. kursach wózków jezdniowych, kursy z zakresu obsługi żurawi HDS, MIG 131+cięcie palnikiem plazmowym, TIG 141+ cięcie palnikiem plazmowym,
  • uczestniczenia w wizytach studyjnych u pracodawców, w szkołach wyższych,
  • otrzymania stypendium za wyniki z przedmiotów zawodowych w wysokości 2500 zł na rok szkolny,
  • wzięcia udziału w konkursach z przedmiotów zawodowych, w ramach których zdobyli atrakcyjne nagrody

Czekamy na kolejną edycję projektu.

Spółka Energa Wytwarzanie S.A. w Gałąźni Małej

Uczestniczyliśmy w wyjeździe studyjnym do Spółki Energa Wytwarzanie S.A. w Gałąźni Małej .Na miejscu mogliśmy zapoznać się z funkcjonowaniem elektrowni wodnej, zobaczyć jak pracują turbiny i generatory. W budynku siłowni, gdzie mieści się izba muzealna, obejrzeliśmy urządzenia zgromadzone podczas budowy elektrowni, plany techniczne i poznaliśmy historię elektrowni wodnych na Pomorzu Środkowym.
Całość wycieczki zwieńczona została ogniskiem integracyjnym, połączonym z pieczeniem kiełbasek.

Wycieczka studyjna – Xella Polska Sp.z o.o. w Pile

Odbyliśmy studyjną wycieczkę zawodową do Piły, do fabryki Xella Polska Sp.zo.o . Firma - producent energooszczędnych materiałów budowlanych, to również producent betonu komórkowego, bloków silikatowych. Pracownicy zakładu w ciekawy i dostępny sposób zapoznali młodzież z firmą i całym procesem produkcji. Przygotowali także na koniec sympatyczne firmowe pamiątki dla uczestników wycieczki. Piękna pogoda, zainteresowanie tematem, świetne humory
i dobra organizacja wycieczki sprawiły, że był to bardzo udane doświadczenie zawodowe.

PREFABET OSŁAWA DĄBROWA S.A.

Uczniowie mogli zobaczyć cały proces produkcji murowych materiałów budowlanych takich jak: autoklawizowany beton komórkowy oraz silikatów.

Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe - Darżyno

elektrownie wiatrowe darzyno