ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

Spotkania rodziców w ZSBiKU

Spotkania z Rodzicami/Opiekunami W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

4.09.2019- Rodzice/Opiekunowie klas I-IV

20.11.2019- Rodzice/Opiekunowie klas I-IV

08.01.2020- Rodzice/Opiekunowie klas I-IV

15.04.2020- Rodzice/Opiekunowie klas I-IV

27.05.2020- Rodzice/Opiekunowie klas I-III