ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

Biuletyn informacji publicznej Informacje rodo Dziennik elektroniczny Facebook Kontakt

Projekty

Z energią zbuduj swoją przyszłość

W Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku realizowano projekt ,,Z energią zbuduj swoją przyszłość’’ w ramach programu Erasmus +, Akcja 1.1: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej .
W ramach programu Erasmus + zostały zorganizowane dwutygodniowe praktyki zawodowe w niemieckich, portugalskich i bułgarskich przedsiębiorstwach.
Uczestnicy projektu otrzymali dokument Europass-Mobilność oraz propozycje przyznania punktów ECVET.
Młodzież biorca udział w programie niewątpliwie jest bogatsza o unikalne umiejętności, doświadczenia zawodowe oraz kompetencje społeczne , a to zapewni jej lepszą pozycję na rynku pracy po ukończeniu szkoły. Zawodowy pobyt poza granicami kraju pozwala również na głębsze poznanie siebie, swoich zalet i słabości, a także na nabycie biegłości językowej, jakiej nie da nauka w szkole czy na kursach językowych.
Ze stażu uczniowie wrócili więc nie tylko z pamiątkami, certyfikatami partnerów, ale też z poczuciem pewności zawodowej, językowej i osobistej.

Kultura bezpieczeństwa

kultura bezpieczenstwaZespół szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego uczestniczy w programie edukacyjnym pn. „Kultura bezpieczeństwa”, realizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym.
Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.
W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w etapie szkolnym i regionalnym konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp. pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Lekcje z ZUS

logo lekcje z zus

Szkoła nasza uczestniczy w projekcie edukacyjnym autorstwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Lekcje z ZUS” , który skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.
„Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń, zasad solidaryzmu społecznego, a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.
Projekt edukacyjny "Lekcje z ZUS" składa się z czterech tematów zajęć: "Świadomy zawsze ubezpieczony", "Płacisz i masz, czyli co Ci się należy, gdy płacisz składki", "Emerytura - twoja przyszłość w Twoich rękach", "e-ZUS, czyli firma pod ręką".
Uczniowie biorący udział w „Lekcjach z ZUS” uczestniczyli w olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.