ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

Projekty

Kultura bezpieczeństwa

kultura bezpieczenstwaZespół szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego uczestniczy w programie edukacyjnym pn. „Kultura bezpieczeństwa”, realizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym.
Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.
W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w etapie szkolnym i regionalnym konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp. pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”.