ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

Dla dorosłych

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

LO DLA DPROSŁYCHJesteś osobą pełnoletnią, ale z jakiegoś powodu nie mogłeś rozpocząć lub ukończyć nauki w szkole średniej? Nie wszystko stracone – liceum dla dorosłych pozwoli ci zdobyć wykształcenie średnie, przygotuje cię do matury i umożliwi podjęcie nauki na studiach lub w szkole policealnej.

To szkoła dla osób, które planują zdobyć wykształcenie średnie oraz przystąpić do egzaminu maturalnego. Zaoczna forma kształcenia pozwala słuchaczom bez problemu łączyć pracę zawodową z nauką. Po ukończeniu szkoły słuchacz będzie w pełni przygotowany do dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz znalezienia atrakcyjnej pracy.

Do liceum dla dorosłych mogą zapisywać się chętni praktycznie w każdym wieku. Jedyne kryteria jakie trzeba spełnić, to skończenie 18 lat i ukończenie gimnazjum, ośmioletniej podstawówki, albo zasadniczej szkoły zawodowej. Co istotne, o przyjęciu do takiego liceum decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń – nie prowadzi się żadnych dodatkowych egzaminów wstępnych, czy rozmów kwalifikacyjnych.

Nauka w liceum dla dorosłych, podobnie jak w szkole średniej przeznaczonej dla młodzieży, trwa trzy lata (6 semestrów). Co istotne, także i takie liceum realizuje podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, dzięki czemu słuchacze mogą liczyć na dobre przygotowanie merytoryczne pod kątem wymagań stawianych przez egzaminy maturalne. Warto przy podkreślić, że mogą również liczyć na pomoc i wskazówki podczas dokonywania wyborów związanych z dalszą drogą edukacyjną czy zawodową.

Słuchacze liceów dla dorosłych mają w planach zajęć, takie przedmioty jak: język polski, historia, WOS, matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, informatyka, podstawy przedsiębiorczości czy język obcy. Inaczej mówiąc, ich programy nauczania są bardzo podobne do tych, które pojawiają się w klasycznych szkołach średnich.

Zatem ...
LO DLA DOPROSŁYCH IIOferta zaocznych liceów ogólnokształcących z założenia skierowana jest do osób dorosłych, które ukończyły gimnazjum lub szkołę zawodową. Co jednak bardzo ważne, naukę w takiej szkole kontynuować mogą także osoby, które przerwały edukację w zwykłym LO lub technikum, czy też ukończyły jeszcze 8 klasową szkołę podstawową. Dzięki temu w zaocznym liceum dla dorosłych kształcić się mogą także osoby starsze.
Mówiąc o liceum ogólnokształcącym dla dorosłych warto też podkreślić, że zajęcia w takiej szkole odbywają się weekendowo - średnio dwa razy w miesiącu od września do czerwca. Jest to z pewnością bardzo ważne dla osób pracujących w tygodniu, gdyż aby zdobyć dodatkowe wykształcenie, nie muszą one rezygnować z pracy.
Zaoczne liceum ogólnokształcące to jednak przede wszystkim sposób na lepszą pracę i rozwój osobisty. Brak średniego wykształcenia może być bowiem problemem dla wielu osób po szkole zawodowej, które chciałyby awansować na wyższe stanowiska. Zaoczne LO to też olbrzymia szansa dla każdego, kto przerwał edukację w dziennym LO czy Technikum i ma obecnie problem na rynku pracy, z racji braku kwalifikacji.
ZAPRASZAMY!

 

Regulamin rekrutacji do szkół dla dorosłych, na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego  w Słupsku na rok szkolny 2019/2020pdf

Harmonogram rekrutacji 2019/2020 do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnejpdf

Harmonogram rekrutacji  2019/2020 na kwalifikacyjne kursy zawodowe i pozaszkolne formy kształcenia ustawicznegopdf