ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

Rada rodziców

2. RADA RODZICÓW

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:
Elżbieta Urban,
Elżbieta Jarotek,
Artur Anikiej.

2. RADA RODZICÓW 2