ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

Rada rodziców

2. RADA RODZICÓW

WYBORY ZARZĄDU RADY RODZICÓW SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 ZAWIESZONO ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ

2. RADA RODZICÓW 2