ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

Biuletyn informacji publicznej Informacje rodo Dziennik elektroniczny Facebook Kontakt

Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu (PNZ) dla uczniów i słuchaczy naszej placówce jest realizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Prawa i obowiązki oraz zasady określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391).

PNZ ma na celu:

  • poszerzanie zdobytej wiedzy i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
  • kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym umiejętności organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, a także przygotowanie do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadania,
  • pogłębianie wiedzy o poszczególnych branżach,
  • stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej na rynku pracy,
  • poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i innych organizacji.

Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznych pracowniach ZSBiKU oraz ZPO w Słupsku.
Praktyki zawodowe realizowane są w instytucjach i zakładach na terenie naszego miasta oraz powiatu.
Uczniowie klas wielozawodowych – młodociani pracownicy realizują zajęcia praktyczne i odpłatne praktyki zawodowe u pracodawców https://www.ckziu.slupsk.pl/ckz/pracownik-mlodociany


4 do 31 maja

Uczniowie klasy 3. w trakcie praktyki zawodowej, która odbywała się w okresie od 4 do 31 maja br. mieli okazję :

  • zapoznania się z technologiami stosowanymi w przedsiębiorstwie budowlanym,
  • zapoznania się z urządzeniami, narzędziami i innym sprzętem technicznym stosowanym w procesach budowlanych,
  • poznania specyfiki pracy w rzeczywistych warunkach w branży związanej z nauczanym zawodem,
  • doskonalenia praktycznych umiejętności i zdobycia nowych doświadczeń zawodowych związanych z zawodem.