ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

Biuletyn informacji publicznej Informacje rodo Dziennik elektroniczny Facebook Kontakt

Regulamin

Regulamin pracy biblioteki szkolnej w czasie pandemii
(opracowano na podstawie rekomendacji Biblioteki Narodowej z dnia 8 sierpnia 2020r. i regulaminu dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku)

  1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
  2. Czytelnicy wchodzą do biblioteki pojedynczo.
  3. Podczas pobytu w miejscach ogólnodostępnych biblioteki czytelnicy oraz nauczyciele bibliotekarze muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa osobistego,zgodnych z zasadami poruszania się w miejscach publicznych w okresie epidemii COVID - 19 (zakrywanie nosa i ust poprzez użycie maseczek, przyłbic, ewentualnie przy pomocy odzieży lub jej części, obowiązkowa dezynfekcja rąk, zachowanie 2 metrowego dystansu od pozostałych osób).
  4. Przed wejściem do biblioteki i po wyjściu z niej należy zdezynfekować ręce - środek do dezynfekcji dostępny na stoliku przy wejściu do biblioteki.
  5. Czytelnik oddający książki, wnosi je do biblioteki i kładzie w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela.
  6. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2- dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.) są wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączone do użytkowania.
  7. Czytelnik może przebywać w bibliotece tylko w wyznaczonych dla niego obszarach.
  8. Na czas trwania epidemii w bibliotece zamyka się wolny dostęp do księgozbioru, również księgozbioru podręcznego. Wszystkie potrzebne pozycje podaje czytelnikowi bibliotekarz.
  9. Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną poprzez konto w dzienniku elektronicznym Librus.

Regulamin bibliotekipdf

Regulamin ICIM w Środkowopomorskim Centrum Kształcenia Ustawicznegopdf