ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

Biuletyn informacji publicznej Informacje rodo Dziennik elektroniczny Facebook Kontakt

Dla młodzieży

Regulamin rekrutacji 2022/2023doc

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego dla klas pierwszych publicznych szkół na rok szkolny 2022/2023doc

ÓSMOKLASISTA: NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA KANDYDATÓW:

Z jakich przedmiotów są rozszerzenia ?
Z matematyki i fizyki

Jakie przedmioty są punktowane przy naborze?
Na kierunkach budowlanych: j. polski, matematyka, język obcy, fizyka
W szkole zawodowej i technik fryzjer: polski, matematyka, język obcy, plastyka

Kwalifikacje na poszczególnych kierunkach:

Technikum

Technik budownictwa
BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik usług fryzjerskich
FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur

Technik geodeta
BUD.18 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
BUD.19 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Technik renowacji elementów architektury
BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

Szkoła Branżowa

Fryzjer
FRK.01Wykonywanie usług fryzjerskich

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Monter sieci i instalacji sanitarnych
BUD.09 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
Klasa wielozawodowa (zawody branży budowlanej i fryzjerskiej) - pracownicy młodociani

Jakie są wymagane dokumenty?

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (stosowny formularz do odbioru w szkole),
  • 2 zdjęcia.