ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

Dla młodzieży

REKRUTACJA TRWA- NIE ZWLEKAJ... ZAPRASZAMY!

REKRUTACJA IIIJeżeli chcesz się zalogować jako kandydat na ucznia naszej szkoły młodzieżowej, wykonaj kolejne kroki:

  • kliknij w link https://liblink.pl/8K9N7h5sAj
  • wybierz zakładkę NOWY WNIOSEK ( po lewej stronie),
  • wypełnij NOWY WNIOSEK( prawa strona) podając swoje dane personalne,
  • dokonaj wyboru szkoły/ klasy/ kierunku.

POWODZENIA
CZEKAMY NA CIEBIE!

 

 

 REKRUTACJA 2020/2021

Regulamin rekrutacji do klas pierwszychpdf

Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2020pdf

Uwaga, ważne dla 8-klasistów. Sprawdź, kiedy i jak musisz złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy złożyć w terminie od 15 czerwca do 10 lipca. Wyniki egzaminów ósmoklasistów znane będą do końca lipca. Do 4 sierpnia będzie czas na uzupełnienie wniosku o wyniki egzaminu. Lista zakwalifikowanych kandydatów do szkół pojawi się 12 sierpnia. W Słupsku powstała specjalna strona internetowa, poprzez którą odbędzie się nabór.
Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Terminy uzupełnienia wniosków
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

  • do 10 lipca . – o świadectwo ukończenia szkoły,
  • do 4 sierpnia – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

ÓSMOKLASISTA; NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA KANDYDATÓW:

Jakie progi punktowe są w ZSB I KU ?
Nie ma progów punktowych.

Z jakich przedmiotów są rozszerzenia na maturze?
Z matematyki

Jakie przedmioty są punktowane przy naborze?
Na kierunkach budowlanych: j. polski, matematyka, język obcy, fizyka
W szkole zawodowej i technik fryzjer: polski, matematyka, język obcy, plastyka

Kwalifikacje na poszczególnych kierunkach:
Technik budownictwa:
BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:
BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
BD.18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik usług fryzjerskich:
AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
AU.26 Projektowanie fryzur

Murarz-tynkarz
BD.14 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych