ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

Dla młodzieży

Regulamin rekrutacji 2022/2023doc

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego dla klas pierwszych publicznych szkół na rok szkolny 2022/2023doc

ÓSMOKLASISTA; NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA KANDYDATÓW:

Jakie progi punktowe są w ZSB I KU ?
Nie ma progów punktowych.

Z jakich przedmiotów są rozszerzenia na maturze?
Z matematyki

Jakie przedmioty są punktowane przy naborze?
Na kierunkach budowlanych: j. polski, matematyka, język obcy, fizyka
W szkole zawodowej i technik fryzjer: polski, matematyka, język obcy, plastyka

Kwalifikacje na poszczególnych kierunkach:
Technik budownictwa:
BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:
BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
BD.18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik usług fryzjerskich:
AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
AU.26 Projektowanie fryzur

Murarz-tynkarz
BD.14 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych