ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

REKRUTACJA TRWA- NIE ZWLEKAJ... ZAPRASZAMY!

REKRUTACJA III

UWAGA!!!
Ostatnie wolne miejsca do klasy II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w systemie zaocznym (zajęcia w weekendy co 2 tygodnie).
Zapraszamy absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej oraz branżowej szkoły I stopnia. Pamiętaj, w tym roku szkolnym masz ostatnią szansę na zdobycie średniego wykształcenia w 2 lata !!! Od roku szkolnego 2021/2022 nauka w liceum ogólnokształcącym będzie trwała 4 lata.
Przyjdź, czekamy na Ciebie !


WCIĄŻ CZEKAMY NA CIEBIE!

Październik - miesiącem egzaminów próbnych

W październiku odbędą się sesje próbnych egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

 • od 19 do 22.10- próbne egzaminy zawodowe;
 • od 26 do 28.10- próbne egzaminy maturalne (na poziomie podstawowym).

KOMUNIKAT BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Biblioteka informuje nauczycieli, że są u nas dostępne nowe podręczniki szkolne nadesłane przez wydawnictwo Nowa Era.

 1. Język polski "To się czyta" klasa 1
 2. Język polski "To się czyta" klasa 2

 3. Historia "Poznać przeszłość" klasa 2
 4. Karty pracy ucznia klasa 2
 5. Historia "Zrozumieć przeszłość" klasa 2
 6. Maturalne karty pracy klasa 2

 7. Wiedza o społeczeństwie
  "W centrum uwagi" (podstawowy) klasa 2
 8. Wiedza o społeczeństwie
  "W centrum uwagi" (rozszerzony) klasa 2
 9. "W centrum uwagi"
  Maturalne karty pracy klasa 2

 10. Matematyka "To się liczy" klasa 2

 11. "Biologia na czasie" klasa 2
 12. Karty pracy ucznia klasa 2
 13. Maturalne karty pracy klasa 2

 14. "Odkryć fizykę" klasa 2
 15. "Zrozumieć fizykę" klasa 2
 16. Zbiór zadań z fizyki klasa 2
 17. Karty pracy ucznia klasa 2
 18. Maturalne karty pracy klasa 2

 19. "Informatyka na czasie" klasa 2

 20. "Krok w przedsiębiorczość"
 21. Zeszyt ćwiczeń do przedsiębiorczości
 22. "Podstawy przedsiębiorczości 2.0"

Ponadto otrzymaliśmy od jednego z Rodziców podręczniki-dary:

 1. Język polski "To się czyta" klasa 1
 2. Matematyka "To się liczy" klasa 1
 3. "Angielski nie gryzie" Poziom A1 - A2
 4. Podręcznik do nauki zawodu:
  Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych Część 1

Zapraszamy do korzystania!

Projekt „Elektrostatyka”

elektrostatykaProjekt jest adresowany do wszystkich chętnych uczniów ZSBiKU w Słupsku.
Celem projektu jest nagranie krótkiego filmu prezentującego ciekawe doświadczenia z elektrostatyki.
Czas trwania filmu nie powinien przekraczać 7 minut.
Doświadczenia muszą być bezpieczne!
Projekt można realizować indywidualnie lub w zespołach liczących maksymalnie 4 osoby z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych z zagrożeniem Covid-19.
Prace muszą być nagrane w popularnych formatach, umożliwiających odtworzenie ich bez żadnych problemów technicznych.
Wskazane jest przygotowanie kilku krótkich doświadczeń np. wybór trzech. Każde doświadczenie musi być opatrzone stosownym komentarzem (nagranie głosowe lub napisy).
Prace oceniane będą pod względem: zgodności z tematyką konkursu, wykorzystanych zjawisk i praw fizycznych oraz umiejętności ich wyjaśnienia, atrakcyjności przygotowanej relacji z przebiegu doświadczenia.

Prace należy przesłać do p. Katarzyny Karol tylko za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Termin nadsyłania prac upływa 13 listopada.

Najciekawsze projekty zostaną nagrodzone wysoką oceną z fizyki oraz zamieszczone na szkolnej stronie internetowej i facebooku.

5 października - Światowy Dzień Nauczyciela

Światowy Dzień Nauczyciela upamiętnia podpisanie w 1966 roku „Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela”, które opracowało UNESCO wraz z Międzynarodową Organizację Pracy. Obchody mają podkreślić rolę nauczycieli, w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji.
"Rekomendacja w sprawie statusu nauczyciela" została opracowana przez UNESCO i MOP (Międzynarodową Organizację Pracy), a obchody z okazji rocznicy jej podpisania przypominają rolę nauczycieli i ich znaczenie w procesie edukacji na wszystkich poziomach nauczania.
W Polce Światowy Dzień Nauczyciela obchodzimy od roku 1997. Świętują go nauczyciele reprezentujący szkolnictwo wyższe. Osobnym świętem jest Dzień Edukacji Narodowej, powszechnie zwany Dniem Nauczyciela, który obchodzimy 14 października.
Dzień Nauczyciela od 1972 roku obchodzimy w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej (dokładnie 14 października 1773 r.). Wcześniej, od roku 1952, święto nauczycieli obchodzono 20 listopada. W 1982 roku święto oficjalnie zmieniło nazwę na Dzień Edukacji Narodowej. Tego dnia świętują nie tylko nauczyciele, ale i wszyscy pracownicy oświaty