ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

Kulturalna herbatka

IMG 21756 marca 2019 , zainaugurowany został projekt pani Urszuli Szulc - Zacharzewskiej- ,,Kulturalna herbatka" ,dedykowany i skierowany do wszystkich uczniów/ słuchaczy, którzy aktywnie uczestniczą w szeroko rozumianej kulturze- czytają książki, słuchają muzyki, uczestniczą w koncertach muzycznych, spektaklach teatralnych,seansach filmowych lub oglądają ciekawe filmy czy seriale i chcą podzielić się wrażeniami,opinią, oceną lub polecić innym zainteresowanym.
Spotykania będą cykliczne, w sali 102, gdzie dzielić się będzie można wrażeniami przy ,,kulturalnej herbatce". Jako pierwsi zgłosili się uczniowie klasy IIb i to Oni zapoczątkowali spotkania.