ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

#Żonkile

Jak co roku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zachęca do udziału w akcji Żonkile, upamiętniającej rocznicę powstania w getcie warszawskim. Nasza szkoła zgłosiła się po raz pierwszy do tej akcji.
Na holu pierwszego piętra jest wystawiona sztaluga z gazetką ścienną dot. akcji i powstania.

żonkil