ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

Uczestnicy i laureaci konkursu "The great fairy tales qiuz" w ZSB i KU