ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

Ważna informacja dla Rodziców i Uczniów

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej zaprasza na przegląd stomatologiczny i ewentualne leczenie dzieci i młodzieży (do 18-tego roku życia) do Przychodni ul.11-tego listopada w Słupsku.

Gabinet będzie czynny w każdą sobotę, począwszy od 10 kwietnia w godz. 9.00- 11.00.

Rejestracja wizyt : tel. 59 847 45 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00