ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

Narodowe czytanie Balladyny 2020 w ZSB i KU

Okazało się,że szkolne Narodowe Czytanie Balladyny J.Słowackiego ujawniło wiele talentów interpretacyjnych naszych uczniów, a w akcji 7 września wzięły udział wszystkie klasy technikum i szkoły branżowej.