facebook_page_plugin

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego

Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku

IMG 20181218 WA0010W poniedziałek, 17 grudnia, niżej wymienieni uczniowie pod opieką p. E. Krauczunas i p. G. Jakubowskiej uczestniczyli w Gdańsku w uroczystej Gali wręczenia stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach Projektu "Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018”. Uroczystość odbyła się w gmachu Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, a obecni na niej byli Wicemarszałek Województwa Pomorskiego , Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz zaproszeni goście. Wśród nich były :Pani Marta Makuch- wiceprezydentka Słupska oraz Pani Anna Sadlak- dyrektor wydziału oświaty Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Wręczono nagrody dla najlepszych uczniów szkół zawodowych na Pomorzu. W ramach naboru wpłynęło 801 wniosków. Przyznane zostały 403 stypendia po 250 zł, które będą wypłacane przez 10 miesięcy uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2017/18 ze wszystkich przedmiotów zawodowych. Brano również pod uwagę kształcenie w zawodzie odpowiadającym branżom kluczowym i wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza. Ponadto, wpływ na ocenę wniosku miały też m.in. osiągnięcia w turniejach, olimpiadach lub konkursach zawodowych.
Najwięcej stypendiów przyznano w Słupsku oraz powiatach chojnickim i kartuskim. Nasza szkoła mogła poszczycić się najliczniejszą grupa stypendystów- 22 osoby. Brawo! Jesteśmy z Was dumni. Gratulujemy i zapraszamy do kolejnych przedsięwzięć.
A oto lista nagrodzonych:
Dziuba Michał (2b TB2)
Grzeszczak Jakub (3a TB2)
Hinca Damian (3a TB2)
Jarotek Patrycja (3a TB2)
Kawka Rafał (2b TB2)
Kępa Eliza (4b TB2)
Kępska Martyna (3a TB2)
Kisielewicz Katarzyna (2b TB2)
Kozikowska Anna (2b TB2)
Kubisiak Weronika (3a TB2)
Kunc Natalia (4a TB2)
Luhm Weronika (3a TB2)
Malek Klaudia (3a TB2)
Okołotowicz Oskar (2b TB2)
Piotrowska Natalia (3a TB2)
Sekuła Mateusz (2b TB2)
Skierka Anna (3a TB2)
Stec Jakub (3a TB2)
Szamal Klaudia (4b TB2)
Szulga Michał (3a TB2)
Szynkowska Klaudia (4a TB2)
Wietrzyński Kacper (2b TB2)