ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

Kalendarz roku szkolnego

4. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Ważne terminy w I półroczu 2021/22:

 • do 22.11.2021- wystawienie przewidywanych ocen rocznych z przedmiotów, które kończą się po I półroczu (dotyczy klas III i IV technikum);
 • do 15.12.2021- wystawienie ocen śródrocznych z przedmiotów i zachowania i rocznych (dotyczy klas III i IV technikum) w klasach technikum i branżowej szkoły I stopnia;
 • 22.12.2021- Rada klasyfikacyjna szkół młodzieżowych;
 • 12.01- Rada podsumowująca wyniki i pracę w I półroczu.
 • Rady pedagogiczne w zakresie TNZ- ostatni dzień turnusu.
 • IX-X- wewnętrzne próby egz. maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie ( na lekcjach z nauczycielami).
 • XI- próba ogólnoszkolnej matury ;
 • koniec XI - próbny egz. potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Ważne terminy w II półroczu 2021/22:

 • 5 stycznia- spotkania z Rodzicami/Opiekunami on line na Platformie TEAMS
 • 12 stycznia- Rada podsumowująca pracę w I półroczu br. szk.
 • 13 stycznia- spotkanie Rady Rodziców
 • 26 stycznia- Rada klasyfikacyjna LO DLA DOROSŁYCH;
 • Ferie zimowe 14 -27 .02. 2022;
 • do 27. 03. 2022- wystawienie przewidywanych ocen rocznych ocen z przedmiotów i zachowania w klasie IV technikum;
 • do 20. 04. 2022- wystawienie ostatecznych ocen rocznych z przedmiotów i zachowania w klasie IV technikum;
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 14-19. 04. 2022;
 • 27. 04 .2022- Rada klasyfikacyjna klasy IV technikum i III kl. LO dla Dorosłych;
 • 29. 04 .2022- uroczystość pożegnania absolwentów technikum i LO dla Dorosłych;
 • do 15.05 .2022- wystawienie przewidywanych ocen z przedmiotów i zachowania w kl. I-III ;
 • do 8. 06. 2022- wystawienie ocen ostatecznych z przedmiotów i zachowania w kl. I-III ;
 • 15. 06. 2022- Rada klasyfikacyjna klas promocyjnych;
 • 24. 06. 2022- zakończenie zajęć w klasach promocyjnych;

SPOTKANIA Z RODZICAMI:

 • 8.09- spotkanie z Rodzicami klas technikum i szkoły branżowej I stopnia;
 • 17.11- spotkanie informujące o postępach w nauce uczniów klas technikum i branżowej szkoły oraz o przewidywanych ocenach rocznych w klasach, w których przedmioty kończą się w I półroczu;
 • 5.01- spotkanie śródroczne- prezentacja klasyfikacji - wyniki uzyskane przez uczniów w I półroczu.
 • 23.03.2022- Rodzice/Opiekunowie klas I-IV
 • 18.05.2022- Rodzice/Opiekunowie klas I-III

Regulamin obowiązujący w szkole w związku z pandemią

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Przy wejściu do budynku szkoły uczeń ma obowiązek dezynfekowania rąk wg instrukcji użycia środka dezynfekującego.
 3. Odbywa zajęcia szkolne w przydzielonym dla jego klasy gabinecie, zajmując zawsze to samo miejsce (wyjątek stanowią lekcje wymagające podziału na grupy).
 4. W przestrzeniach publicznych: na korytarzach, w toaletach i dziedzińcu szkoły ma obowiązek noszenia maseczki .
 5. Posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi.
 6. Obowiązują go ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Podczas przerw lekcyjnych uczeń opuszcza salę, pozwalając na jej przewietrzenie.
 8. W momencie zaobserwowania u siebie niepokojących objawów :gorączka, kaszel, duszności natychmiast zgłasza to nauczycielowi lub innemu pracownikowi szkoły.
 9. W szkole obowiązuje zakaz korzystania ze źródełka wody pitnej.
 10. Odzież wierzchnią uczeń przechowuje we wskazanym miejscu w sali, w której odbywa zajęcia.

 Dyrekcja ZSBiKU

Przydział gabinetówpdf

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

kalendarz roku szkolnego 2021

Nowy rok szkolny nie będzie ponadprzeciętnie obfity w dni wolne. Jeśli jednak dobrze go zaplanujemy, znajdziemy parę okazji do wspólnych rodzinnych wyjazdów i kilkudniowego wypoczynku. Odpowiednia organizacja kolejnych miesięcy pomoże w zapamiętaniu dat szkolnych uroczystości, zebrań czy ważnych wydarzeń związanych z edukacją.

Jesień i zima

Dzień Edukacji Narodowej (14 października), znany również jako Dzień Nauczyciela, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym roku święto wypada w czwartek – planując kilkudniowy wypoczynek warto wziąć pod uwagę zarówno ten dzień, jak i następujący po nim piątek.
W poniedziałek 1 listopada obchodzić będziemy Dzień Wszystkich Świętych – możemy więc w tym czasie pokusić się o zaplanowanie nieco dłuższego weekendu. Kolejną okazją jest Narodowe Święto Niepodległości obchodzone corocznie 11 listopada. Święto w tym roku przypada w czwartek, a więc biorąc 1 dzień urlopu (jeśli nie pracujesz w weekendy) uzyskasz aż 4 dni wolnego. Co interesujące, biorąc 8 dni urlopu między świętami otrzymasz aż 16 dni wypoczynku!
Zimowa przerwa świąteczna rozpoczyna się 23 grudnia, a kończy w niedzielę 2 stycznia 2022 r. Dla uczniów oznacza to 11 dni wolnego. Rodziców, którzy zechcą spędzić cały ten czas ze swoimi pociechami, czeka niestety wybranie aż 7 dni urlopu (o ile nie pracują w weekendy).

Ferie zimowe

W Walentynki zaczną ferie młodzi mieszkańcy województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, więc MY i śląskiego. Ci uczniowie zakończą zimowe szaleństwo 27 lutego 2022 r.

Wiosna i lato

Wiosenna przerwa świąteczna przypada od 14 do 19 kwietnia 2022 r. Majówka natomiast nas nie zachwyci – 1 maja (Święto Pracy) przypada w niedzielę, a we wtorek Święto Konstytucji 3 maja. Planując urlop dzień wcześniej (2 maja) można zyskać maksymalnie 4 dni odpoczynku. Święto Bożego Ciała obchodzić będziemy 16 czerwca (w czwartek), zatem biorąc urlop dnia następnego można zaplanować 4 dni wolnego.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych (m.in. liceach, technikach czy szkołach branżowych II stopnia) zakończy się 29 kwietnia. Dla pozostałych uczniów upragnione wakacje rozpoczną się natomiast w piątek 24 czerwca 2022 r.