ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

Ckz

Skierowanie
Terminarz kursów
Plan zajęć
Pracownik młodociany

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego działający w strukturach ZSBiKU w Słupsku jest specyficzną placówką oświatową kształcącą na rzecz rzemiosła i zakładów pracy różnych branż.
ODiDZ organizuje i prowadzi:

  • dokształcanie młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu,
  • dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach kursowych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy

Nauczanie w Ośrodku odbywa się z oderwaniem uczniów od pracy i nauki w szkole macierzystej na czterotygodniowych turnusach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Tak więc w ciągu 12 tygodni nauki (3 X 4 tygodnie) młodzież otrzymuje niezbędne przygotowanie teoretyczne w zakresie przedmiotów zawodowych na poziomie szkoły zasadniczej. Z kolei praktyczną wiedzę zawodową uczniowie uzyskują podczas praktyk w zakładach pracy.
Ośrodek zasięgiem szkolenia obejmuje szkoły miasta Słupska i pobliskich powiatów. W minionym roku szkolnym nasza palcówka współpracowała z Zespołem Szkół Agrotechnicznych w Sławnie, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodziarzy, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku, ZSZ Arka w Słupska oraz Powiatowym Zespołem Szkół Nr 3 w Kościerzynie. Szkoleniem objętych zostało 439 uczniów - pracowników młodocianych w takich zawodach jak: fryzjer, kucharz, wędliniarz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, elektryk i elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz stolarz.
W okresie trwania zajęć uczniowie brali także udział w konkursach i pokazach, włączali się w życie szkoły biorąc udział w akcjach i pokazach organizowanych w naszej placówce oraz poza nią. Przygotowywali pokazy fryzur, piekli ciasta, dekorowali ciasteczka i przygotowywali desery. Byli uczestnikami wycieczek tematycznych do herbaciarni i kawiarni, piekarni i cukierni, centrum handlowego oraz fabryki mebli i oczyszczalni ścieków.
Uczestniczyli w akcji „Góra grosza” oraz finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Brali udział w sprzątaniu terenu szkoły oraz pobliskiej okolicy w ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi. Bardzo aktywnie włączyli się w akcję charytatywną ,,Pomóż i Ty”. Zorganizowali również zbiórkę karmy dla Schroniska dla Zwierząt w Słupsku i odwiedzili to schronisko przekazując zebraną karmę i koce. Zbierali też nakrętki plastikowe na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.