facebook_page_plugin

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego

Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku

główny schemat scieków

W piątek, 20 września, kl. I B (tylko gr.systemy urządzeń energetyki odnawialnej) pod opieką p. M. Mitłaszewskiej i p. M. Szota uczestniczyła w wycieczkę zawodoznawczą do oczyszczalni ścieków