facebook_page_plugin

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego

Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku

 

Komunikat dla kandydatów starających się o przyjęcie

do technikum i branżowej szkoły I stopnia

W związku z informacją przekazaną przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku o niemożności wykonania badań
i wydania zaświadczeń lekarskich zawierających orzeczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu do dnia 10 lipca 2019 r., wydłuża się termin dostarczenia zaświadczeń
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00.