facebook_page_plugin

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego

Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku

Do konkursu #cojaczytam, #wolnelektury” zorganizowanego przez fundację Nowoczesna Polska przystąpiło trzech uczniów Technikum nr 2 w Słupsku: Anna Skierka, Weronika Luhm i Artur Kikhia. Celem strategicznym przedsięwzięcia było promowanie, wspieranie oraz rozwój czytelnictwa wsród uczniów i osób dorosłych z użyciem nowoczesnych technologii przekazu. W tym obszarze zostały sprecyzowane dwa zadania dla uczestników :

  • przedstawienie w formie wyrazu artystycznego książki, tak aby rozbudzić ciekawość poznawczą i zachęcić do jej przeczytania ,
  • przeprowadzić plebiscyt wśród uczniów i słuchaczy, pod hasłem: Szkolna Lista Top Bestsellerów.

Członkowie zespołu w składzie: Anna Skierka, Weroniki Luhm i Artur Kikhia wspólnie zaprezentowali książkę „Oskar i pani Róża” w niecodziennej formie , bowiem w formie piosenki - ballady muzycznej. Ułożyli tekst piosenki, skomponowali do niej muzykę, dokonali montażu słowno – muzycznego
w postaci utrwalonego nagrania w przestrzeni medialnej. Zespół przeprowadził równocześnie wśród uczniów i słuchaczy placówki plebiscyt: Szkolną Listę Top Bestsellerów.
Zadaniem zespołu było ogłoszenie plebiscytu (w formie elektronicznej i klasycznej), przeprowadzenie, podsumowanie i dokonanie wizualizacji. Materiały zostały zamieszczone na stronie internetowej naszej placówki, na fb , natomiast krótka informacja o przedsięwzięciach ukazała się w dzienniku elektronicznym e- librus ( adresaci: rodzice, nauczyciele, uczniowie i osoby dorosłe – słuchacze szkół dla dorosłych, kursani kwalifikacyjnych kursów ) oraz w gazetce szkolnej. Nadzór merytoryczny nad realizacją projektów w ramach konkursu sprawowała Barbara Stakun. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dopiero w grudniu, ale my już za naszych uczestników trzymamy kciuki i życzymy zwycięstwa.
A teraz zachęcamy do obejrzenia przygotowanego materiału: